21/11/2015 00:10 GMT+7

​Hỗ trợ dân tộc thiểu số bảo tồn văn hóa

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt dự án chương trình hoạt động lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ thuật các dân tộc cấp tỉnh, vùng và quốc gia giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người sẽ được hỗ trợ ít nhất 2 loại hình dân ca, dân vũ đặc trưng của dân tộc để bảo tồn, phát triển.

Cụ thể, 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người được hỗ trợ là: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Ngái, La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Chứt, Lự tại địa bàn các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Quảng Bình, Nghệ An, Kon Tum.

hinh-1-1448014337.jpg

Dự án đặt mục tiêu trong giai đoạn từ 2015-2017 phải đảm bảo các lễ hội tổ chức đúng quy chế tổ chức lễ hội; 100% các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về nội dung, chương trình, kịch bản (nếu có); phục dựng lại có chọn lọc các lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống tốt đẹp đã thất truyền; bảo tồn có chọn lọc các lễ hội truyền thống có nguy cơ thất truyền; có 50% cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở là người dân tộc thiểu số. Mỗi huyện, vùng dân tộc thiểu số được hỗ trợ ít nhất 01 loại hình dân ca, dân vũ đặc trưng của dân tộc để bảo tồn, phát triển…

Giai đoạn 2018-2020 phấn đấu có 60% cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở là người dân tộc thiểu số; 80% cán bộ làm công tác văn hóa được tập huấn về công tác quản lý và tổ chức lễ hội ít nhất 01 năm/01 lần. Mỗi huyện, vùng dân tộc thiểu số được hỗ trợ ít nhất 02 loại hình dân ca, dân vũ đặc trưng của dân tộc để bảo tồn, phát triển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận