Tag: Hò hẹn online

Ứng dụng hò hẹn của Facebook có thêm tính năng đàm thoại

TTO - Ứng dụng hẹn hò Facebook Dating vừa được bổ sung những tính năng mới nhằm giúp nó hữu dụng và hấp dẫn hơn với người dùng, trong bối cảnh hò hẹn online tăng cao trong mùa dịch.