Tag: HLV Nguyễn Đình Hưng

Tân HLV Nguyễn Đình Hưng: Hải Phòng sẽ thay đổi

TTO - Trò chuyện cùng TTO 48g sau lúc được chỉ định làm HLV trưởng Hải Phòng thay HLV kỳ cựu Vương Tiến Dũng, tân HLV Nguyễn Đình Hưng đã khẳng định như vậy.

Tân HLV Nguyễn Đình Hưng: Hải Phòng sẽ thay đổi

TTO - Trò chuyện cùng TTO 48g sau lúc được chỉ định làm HLV trưởng Hải Phòng thay HLV kỳ cựu Vương Tiến Dũng, tân HLV Nguyễn Đình Hưng đã khẳng định như vậy.