Tag: Hiệu quả đầu tư công

Kỷ luật đầu tư công lỏng lẻo, nghìn dự án chậm tiến độ

TTO - Cả nước năm 2018 có hơn 56.000 dự án đầu tư công thực hiện, trong đó có gần 1.800 dự án chậm tiến độ, 2.400 dự án điều chỉnh vốn, quy mô đầu tư và hơn 400 dự án thất thoát, lãng phí.