Tag: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Bộ giao ACV nghiên cứu đề xuất hiệp hội nhà thầu về đấu thầu nhà ga sân bay Long Thành

Bộ Giao thông vận tải giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nghiên cứu đề xuất của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực xây dựng nhà ga sân bay Long Thành.