Tag: hiến kế xây dựng TP.HCM

Doanh nghiệp tiên phong hiến kế xây dựng TP.HCM là thành phố đáng sống của cả khu vực

Lần đầu tiên, TP.HCM có một cách làm rất mới thu hút sáng kiến từ giới doanh nghiệp để phát triển trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.