Tag: Hidely

Viber mở Chat Groups, GrabBike, Laban Phonekit ra mắt

TTO - Nhiều ứng dụng di động mới ra mắt thêm nhiều tính năng hay như Viber, Duolingo, Laban Key, Laban PhoneKit... Miễn phí sử dụng: iPhone, Android, Windows Phone.