Tag: HHV

Một tập đoàn yêu cầu lãnh đạo đi học, không đạt thạc sĩ, tiến sĩ sẽ bị kỷ luật

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đã ký nghị quyết yêu cầu cấp dưới phải đi học, các phó chủ tịch phải là tiến sĩ, thành viên ban điều hành là thạc sĩ.

Cuối năm 2023 nâng cấp xong đường đèo Prenn Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đến cuối năm 2023, đường đèo Prenn Đà Lạt sẽ được đưa vào hoạt động trở lại.