Tag: Head & Shouders

​Lê Văn Công: Nhà vô địch luôn vượt qua nghịch cảnh

Hai chân bị liệt ngay từ thuở lọt lòng, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, đông con, cùng nhiều tai nạn, gian nan mà số phận thử thách anh đã không thể khiến anh nản lòng, thoái chí.