Tag: hệ giá trị

Cần tạo ra một cuộc vận động lớn về xây dựng và thực hành các hệ giá trị Việt Nam

TTO - Các chuyên gia, nhà văn hóa, nhà quản lý cùng thống nhất cho rằng cần tạo ra một cuộc vận động lớn về xây dựng và thực hành các hệ giá trị Việt Nam...

Các chuyên gia, nhà quản lý thảo luận về các hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam

TTO - Sáng 29-11, Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới khai mạc tại Hà Nội, kết nối trực tuyến Huế và TP.HCM.

Chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới phải thế nào?

TTO - Hội thảo "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" dự kiến tổ chức ngày 29-11 tại Hà Nội sẽ giúp trả lời câu hỏi đâu là chuẩn mực người Việt mới.

Sự lựa chọn từ một hệ giá trị

TTO - Trong những ngày qua, sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại bao tiếc thương nghẹn đắng trong lòng hàng triệu đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.