Tag: hạt gạo Camargue

Hạt gạo Camargue nổi tiếng Pháp và lính thợ Việt Nam 70 năm

TTO - Ít ai ngờ rằng hạt gạo Camargue nổi tiếng của Pháp hiện nay lại kết tinh từ những 'ngọt bùi đắng cay' của lính thợ Việt Nam hơn 70 năm trước.