Tag: Hanoi International Heriatge Marathon 2018

Marathon - chia sẻ tinh thần sống tích cực

Ở vạch về đích giải marathon Hanoi International Heriatge Marathon 2018 (HIHM 2018) diễn ra sáng 21-10, đã có người gục xuống và khóc.