Tag: hanh tra công vụ

Nhân viên bảo vệ thừa nhận “dùng dây trói người”

TT - Vụ “ngang nhiên trói và đánh người”, nhân viên bảo vệ thừa nhận có vào chòi tôm của bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc “dùng dây trói người” như nội dung báo Tuổi Trẻ nêu.

Tạm đình chỉ công tác 4 nhân viên bảo vệ rừng đánh người

TTO - Ban giám đốc Ban quản lý bảo rừng phòng hộ Long Thành đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 nhân viên bảo rừng bị tố cáo trói và đánh người mà báo Tuổi Trẻ phản ánh.

Lập đoàn thanh tra vụ ngang nhiên trói và đánh người

TTO - Liên quan đến vụ lực lượng bảo vệ rừng của Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành (Đồng Nai) ngang nhiên trói và đánh người, chiều 2-3 ông Phạm Minh Đạo  -giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định thanh tra công vụ đối với Ban quản lý rừng phòng hộ.