Thứ 4, ngày 29 tháng 6 năm 2022

  • Cậy láng giềng gần

    Cậy láng giềng gần

    TTO - Ông bà ta có câu 'bán bà con xa mua láng giềng gần', ở ngay giữa tâm dịch, trong suốt 4 tháng qua, điều này đúng hơn bao giờ hết. Nhà cách ly nhà nhưng bên trong những căn nhà kín cửa, mọi người có nhiều cách tương trợ nhau.