Tag: hãng xe điện số 1

BYD chỉ mất 3 tháng để sản xuất 1 triệu xe, đe dọa toàn bộ đại gia ô tô toàn cầu

BYD chỉ mất 3 tháng để sản xuất 1 triệu xe - tốc độ nhiều thương hiệu lớn phải mơ ước, đặc biệt là khi xét tới việc 1 triệu xe của họ là xe điện.