Tag: hàng nghìn chậu hoa tết

Gần 2000 chậu hoa Tết bị nhổ gốc, vặt trụi lá

TTO - Các loại mào gà, cúc vạn thọ, sống đời... bị sắp thu hoạch thì bị kẻ xấu bẻ ngọn, bông, vặt trụi lá, đạp gãy, nhổ gốc nằm lăn lóc trong vườn.