Tag: Hàn Quốc mở khóa học Hàn ngữ trực tuyến bằng tiếng Việt

Hàn Quốc mở khóa học Hàn ngữ trực tuyến bằng tiếng Việt

Trung tâm Hàn ngữ Sejong sẽ bắt đầu triển khai thí điểm 'Khóa học tiếng Hàn trực tuyến' cho người nước ngoài, trong đó có việc giảng dạy ngôn ngữ này bằng tiếng Việt.