Tag: Hàn Quốc miễn phí tiêm vaccine cho người nước ngoài cư trú dài hạn

Hàn Quốc miễn phí tiêm vaccine cho người nước ngoài cư trú dài hạn

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc công bố quyết định tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho người nước ngoài cư trú dài.