Thứ 2, ngày 21 tháng 6 năm 2021

​Hải sản không an toàn được hỗ trợ khi tiêu hủy

29/08/2016 17:30 GMT+7

TTO - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận như vậy sau cuộc họp tổ chức tại trụ sở Chính phủ ngày 29-8.

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo về việc xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp xác định, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý bổ sung các đối tượng gián tiếp bị thiệt hại là chủ tàu và người lao động làm thuê trên tàu cá lắp máy công suất từ 90CV trở lên; chủ các cơ sở và người lao động làm thuê tại cơ sở (thu mua) tạm trữ thủy sản có kho đông, kho lạnh, cơ sở chế biến nước mắm, làm mắm tôm, các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tạm dừng sản xuất do nguồn nước biển bị ô nhiễm tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đồng ý cho UBND 4 tỉnh lùi thời hạn gửi báo cáo kết quả tổng hợp, xác định tổng mức thiệt hại và kinh phí bồi thường hỗ trợ trên địa bàn đến Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đến trước ngày 15-9.

Đối với lượng thủy sản đang lưu trong các kho lạnh, kho cấp đông chưa tiêu thụ được, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đối với các lô hàng tồn kho.

Các lô hàng đảm bảo an toàn thực phẩm thì cấp giấy xác nhận đảm bảo an toàn thực phẩm để lưu thông, tiêu thụ. Các lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm thì tổ chức tiêu hủy theo quy định và hỗ trợ theo quyết định 772/QĐ-TTg ngày 9-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với sản phẩm khai thác, nuôi trồng thủy sản sau thời điểm Bộ Tài nguyên - môi trường công bố chất lượng môi trường biển (ngày 22-8), phải lấy mẫu giám sát công bố chất lượng an toàn thực phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước.

Để triển khai thực hiện đúng tiến độ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Y tế tăng cường tổ chức lấy mẫu, kiểm nghiệm và tổng hợp kết quả phân tích mẫu của các bộ và địa phương, công bố thực phẩm thủy sản an toàn.

Yêu cầu Bộ TN-MT công bố ngay tọa độ 3 vùng biển chưa an toàn gồm Sơn Dương - Hà Tĩnh, Cửa Nhật Lệ - Quảng Bình, Hòn Sơn Chà - Thừa Thiên - Huế; tiếp tục quan trắc môi trường biển, công bố chất lượng môi trường biển; hướng dẫn các địa phương tiêu hủy các lô hàng thủy sản không đảm bảo an toàn thực phẩm tại các địa phương, tránh ô nhiễm môi trường.

Về xử lý lượng hải sản tồn kho, Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, hướng dẫn các địa phương giám sát an toàn thực phẩm đối với lượng hải sản đang tồn kho tại địa phương, xác định rõ và công khai những lô hàng đảm bảo, những lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương hướng dẫn các địa phương giải pháp tiêu thụ lô hàng thủy sản tồn kho đảm bảo an toàn thực phẩm nêu trên. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn của Bộ Công thương, chủ tịch UBND 4 tỉnh chỉ đạo việc tiêu thụ thủy sản tồn kho đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch - đầu tư chi đạo Tổng cục Thống kê hưóng dẫn các Cục Thống kê phối hợp với các đơn vị chức năng của các tỉnh xây dựng định mức thiệt hại, thống kê, cung cấp các số liệu liên quan theo đúng chi đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các bộ ngành có liên quan tổ chức tổng hợp, thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ phương án phân bổ kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong tuần cuối tháng 9-2016.

XUÂN LONG - L.C
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận