Tag:

Hải lưu Oyashio

​Thêm giải pháp ngừa ung thư từ Nhật Bản

​Thêm giải pháp ngừa ung thư từ Nhật Bản

Theo số liệu của WHO năm 2014, thế giới có 14.090.000 ca ung thư mới, 8.201.000 ca tử vong; riêng tại Việt Nam có 125.000 ca mới, 94.700 ca tử vong; dự đoán đến năm 2030 thế giới sẽ có khoảng 21.700.000 ca ung thư.