Tag: hai bào thai thông tim

Hai bào thai được thông tim thành công: Không ngẫu nhiên, sự kết hợp 4 yếu tố

Hai ca thông tim can thiệp ngay từ bào thai đầu tiên tại Việt Nam do bác sĩ TP.HCM thực hiện thành công không phải là ngẫu nhiên, mà là kết hợp 4 yếu tố.