Tag: hạch sách

Xin được giải quyết đúng hẹn

TTO - Không chỉ mong cán bộ bớt “chém gió”, tập trung thực hiện nhiệm vụ như yêu cầu của chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, mà mong mỏi của nhiều người dân khi đến cơ quan chức năng làm các thủ tục hành chính còn là "xin được giải quyết đúng hẹn".

Chính quyền chịu xin lỗi, dân thiện cảm hơn

TTO - Nhiều người dân TP Vũng Tàu bị chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ hành chính theo luật định đã có cái nhìn thiện cảm hơn với chính quyền TP khi nhận được thư xin lỗi.