Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021

Hà Nội sẽ cắt giảm 1,7% biên chế công chức

12/04/2018 11:23 GMT+7

TTO - Thủ đô cũng sẽ tiếp tục tục thực hiện việc giải thể hoặc sáp nhập các đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả.

Hà Nội sẽ cắt giảm 1,7% biên chế công chức - Ảnh 1.

Cán bộ công chức tại Cục Thuế Hà Nội - Ảnh: LÂM HOÀI

Theo "Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2018" do chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành, trong năm 2018, thành phố sẽ cắt giảm 1,7% biên chế công chức, tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Thành phố cũng giao các đơn vị quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số đã được cấp có thẩm quyền giao, có giải pháp để giải quyết dứt điểm số biên chế vượt quá số biên chế được giao. 

Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao mà không có nhu cầu tuyển dụng phải xem xét, cắt giảm phù hợp, TP yêu cầu.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Về bộ máy tổ chức, Hà Nội sẽ thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng hiện đại, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Ngoài ra, các đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả sẽ tiếp tục được giải thể hoặc sáp nhập.

Năm 2018, Hà Nội phê duyệt tổng biên chế hành chính là 10.661 người, còn biên chế sự nghiệp là 148.822 người. Trong khi đó, biên chế chính năm 2015 của thành phố là 9.408 người, biên chế sự nghiệp là 131.273 người.

Năm ngoái 2017, Hà Nội đã tinh giản được gần 1.267 biên chế, gồm: 282 biên chế công chức, 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang cổ phần. 

Ngoài ra, thành phố đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo nghị định 108-2014 của Chính phủ.

Cũng trong năm 2017, thành phố Hà Nội đã sáp nhập, sắp xếp lại hàng loạt cơ quan, đơn vị như: Sắp xếp 70 ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng thành 41 ban Quản lý dự án (giảm 41,4%); tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển TP, Quỹ Phát triển đất TP, Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường…

Mỗi năm, TP.HCM tinh giản biên chế 1.800 người Mỗi năm, TP.HCM tinh giản biên chế 1.800 người

TTO - Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP báo cáo thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung lộ trình tinh giản biên chế ở TP.HCM.

LÂM HOÀI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận