Tag: GV Laundry

GV Laundry ra mắt mô hình giặt là chuyên nghiệp tại miền Bắc

GV Laundry đã cho ra mắt mô hình giặt là mới với nhiều ưu điểm - mô hình giặt là chuyên nghiệp tại miền Bắc.