Tag: Gửi tiền nước ngoài

Tài sản tham nhũng "giấu" ở nước ngoài, thu được không?

TTO - Năm 2014, việc thu hồi tài sản tham nhũng chỉ dừng lại mốc trên 22%, thấp hơn nhiều so với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trên thực tế…