Tag: GS. Phan Văn Trường

Tin tức xem - nghe cuối tuần: Hồng Vân, Kim Tử Long đấu giá trong 'Sàn chiến giọng hát'

Xem - nghe tuần này gồm các tin tức: Giới thiệu văn học nghệ thuật Đắk Lắk tại Đường sách TP.HCM, Hồng Vân, Kim Tử Long đấu giá trong 'Sàn chiến giọng hát', ác quỷ Valak trở lại trong 'The Nun 2'...