Tag: GS Nguyễn Đức Tồn

Lùi thời hạn báo cáo vụ giáo sư bị tố 'đạo văn' trò

TTO - Thời hạn hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ phải hoàn tất kiểm tra và báo cáo kết quả rà soát vụ GS Nguyễn Đức Tồn bị tố 'đạo văn' trong tháng 5 đã được gia hạn tiếp tục thực hiện trong tháng 6.

GS bị tố đạo văn trò muốn Thủ tướng làm rõ cả các 'nghi án' đạo văn khác

TTO - GS Nguyễn Đức Tồn - người đang bị hội đồng chức danh GS ngành ngôn ngữ rà soát, kiểm tra việc có "đạo văn" của trò hay không - vừa có đơn kiến nghị đến Thủ tướng đề nghị làm rõ cả những “nghi án” GS, PGS khác “đạo văn”.