​Gỡ vướng trong phát triển nhà ở xã hội ở đô thị

22/07/2017 15:20 GMT+7

Chương trình phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị mặc dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải được tháo gỡ.

Bộ Xây dựng cho biết trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có thêm 0,06 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị được hoàn thành và đưa vào sử dụng nâng tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực đô thị đạt khoảng 3,6 triệu m2.

Cũng trong thời gian này, đã có thêm 5 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đã hoàn thành với quy mô khoảng 1.225 căn; 4 dự án đang tiếp tục được triển khai đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 2.220 căn hộ.

Bên cạnh đó, cũng có thêm một dự án thuộc chương trình nhà ở sinh viên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần giải quyết thêm chỗ ở cho 20.000 sinh viên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, nguồn vốn ngân sách Nhà nước dành cho phát triển nhà ở xã hội còn thấp. Một số chính sách hỗ trợ nhà ở đang thực hiện nhưng thiếu nguồn vốn triển khai tiếp. Cùng với đó, sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc bố trí nguồn vốn cho các chương trình hỗ trợ nhà ở xã hội vẫn còn chậm. Cơ chế thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Để góp phần tháo gỡ khó khăn trong phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tập trung xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách, mô hình hợp lý huy động các nguồn lực thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn về việc bố trí nguồn vốn ngân sách để triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời siết chặt kiểm soát quy hoạch, khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận