Tag: gõ đầu học sinh

Đình chỉ cô giáo gõ đầu học sinh lớp 2 gây sưng mắt

Trong tiết học toán, sau khi nhắc nhở học sinh không được, cô giáo C.T.L.T. đã dùng thước kẻ gõ vào đầu em khiến em bị sưng phần mềm vùng đầu và vùng mắt hai bên.