Tag: Giữ công nhân

Xoay xở giữ công nhân khi giảm đơn hàng

TTO - Hiện nhiều doanh nghiệp (DN) có tới 30%, thậm chí 50% lao động phải giãn việc do thiếu đơn hàng, dẫn tới thu nhập giảm. DN và người lao động cố gắng xoay xở khi dự báo tình hình thiếu việc làm có thể kéo dài tới sang năm.