Tag: gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc

​Việt Nam tiếp tục cử sĩ quan tham gia gìn giữ hoà bình

TTO - Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Việt Nam chân thành mong muốn nhân dân các nước trên thế giới đều được sống trong hoà bình, phát triển và hạnh phúc.