Tag: Giấy khai sinh không ghi tên cha

Giấy khai sinh không ghi tên cha có làm căn cước công dân được không?

Con tôi năm nay 17 tuổi, không có hộ khẩu, giấy khai sinh không ghi tên cha. Vậy con tôi có thể làm căn cước công dân không? Nếu được thì thủ tục thế nào?