Tag: Giao thông tại tân sơn nhất

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn về việc tổ chức giao thông tại Tân Sơn Nhất

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn về tổ chức giao thông tại Tân Sơn Nhất, trong đó đề cập việc xem xét phương án quản lý phù hợp với xu thế phát triển và cơ chế đặc thù đối với sân bay này nếu tình hình giao thông vẫn không cải thiện.