Tag: Giảng viên kiện trường Đại học

Bác yêu cầu của giảng viên kiện trường Đại học KHTN

TTO - Theo tòa, yêu cầu của PGS.TS Phan Dũng đòi Đại học KHTN xin lỗi, bồi thường danh dự, vật chất là không có căn cứ. Một số trang báo đã đăng vụ việc cũng bị tòa buộc gỡ bài.