Tag: gian lận học thuật

Ông Hoàng Anh Tuấn làm tổng biên tập tạp chí Fuel: Được bổ nhiệm rồi... bị loại

Về tố cáo "gian lận học thuật" nhắm tới ông Hoàng Anh Tuấn, ông Jason Chan cho biết: "Vì vẫn chưa có kết quả của cuộc điều tra, vốn đang được tiến hành, nên chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin".

ChatGPT - cuộc vui chưa tày gang?

Một khảo sát đầu tháng 1-2023 với 1.000 sinh viên đại học cho thấy 30% đã sử dụng ChatGPT trong các bài tập viết...