Tag: giám sát hành trình tàu cá

Thủ tướng: Xử lý triệt để, nghiêm minh vi phạm về hệ thống giám sát hành trình tàu cá

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành điều tra và xác minh để xử lý triệt để, nghiêm minh các trường hợp tàu cá vi phạm quy định về VMS. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm về chống khai thác IUU.