Tag: giảm mạnh nhất

Lãi suất điều hành của Việt Nam giảm 'sâu' so với nhiều nước

TTO - Theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2016 đến nay, các mức lãi suất điều hành đã giảm 2-2,5%/năm. So với các nước trong khu vực, Việt Nam là một trong số nước giảm lãi suất điều hành mạnh nhất.