Tag: giám đốc bệnh viện Trưng Vương

Điều chuyển giám đốc Bệnh viện Trưng Vương về khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM

TTO - Sở Y tế TP.HCM vừa trao quyết định điều chuyển ông Lê Thanh Chiến - giám đốc Bệnh viện Trưng Vương - về công tác tại khoa Y, Đại học Quốc gia TP từ ngày 20-6.

Kỷ luật khiển trách giám đốc Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM

TTO - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế TP.HCM đã có quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Chiến - giám đốc Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM - bằng hình thức khiển trách, do vi phạm trách nhiệm người đứng đầu về thu chi tài chính.