Tag: Giải thưởng Phan Châu Trinh

Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh hướng đến người trẻ

TTO - Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh lần 6-2012 trao cho 6 cá nhân có những công trình nghiên cứu văn hóa đặc sắc.