Tag: giải thưởng, bất động sản thanh hoá, Văn Phú Invest

Vlasta - Sầm Sơn vào top 5 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tiềm năng 2024

Vlasta - Sầm Sơn vừa được xướng tên trong Chương trình bình chọn, xếp hạng các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ bất động sản dẫn đầu 2023 - 2024.