Tag:

Giá cả biến động

Siêu thị khuyến mãi đồng giá

Siêu thị khuyến mãi đồng giá

TT - Các siêu thị tại TP.HCM cho biết đang triển khai thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá tập trung vào những mặt hàng thiết yếu nhằm giữ sức mua trong bối cảnh giá cả biến động mạnh.