Tag: Genki

Genki Ltd. và Eisai Việt Nam ký kết hợp tác

Ngày 15-3, Công ty TNHH Năng Lượng Sống - Genki (Genki Ltd.) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Eisai Việt Nam nhằm mang đến nhiều nguồn tài nguyên mới để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.