Tag: futurewei

Hãng con của Huawei tại Mỹ 'cắt đứt' với công ty mẹ

TTO - Hãng nghiên cứu của tập đoàn công nghệ Huawei tại Mỹ, Futurewei, đã tách hoạt động của mình khỏi công ty mẹ kể từ khi chính quyền Washington đưa Huawei vào "danh sách đen" thương mại hồi tháng 5, theo Reuters ngày 25-6.