Tag: FLC nợ thuế

Tập đoàn FLC nợ quá hạn 220 tỉ đồng tiền thuê đất khi thực hiện dự án FLC Quảng Bình

TTO - Tập đoàn FLC đang nợ quá hạn 220 tỉ đồng tiền thuê đất khi làm dự án FLC Quảng Bình. Ngành thuế tỉnh này đã ban hành 3 quyết định cưỡng chế nhưng chưa thu được tiền.