Tag:

FIAP

Phong tặng tước hiệu “Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc”

Phong tặng tước hiệu “Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc”

TTO - Năm nhiếp ảnh gia vừa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc (E.VAPA/G - Gold Excellence Artist of Vietnam Association of Photographic Artist) - tước hiệu cao nhất của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

01:52

VN phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần 6

TT - Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần 6 tại Việt Nam năm 2011 (VN 11) với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP).