Tag: Family Đà Nẵng

Một bệnh nhân mang hơn 100 viên sỏi trong khớp gối

Lâu nay nhắc đến sỏi trong cơ thể thường nghĩ đến sỏi thận. Nhưng một người ở Đà Nẵng lại mang hơn 100 viên sỏi trong khớp gối.

Nhiều thành quả từ nghiên cứu khoa học ở Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng

Dù hai năm dịch bệnh đã gây ra không ít khó khăn, cản trở cho công tác nghiên cứu khoa học thế nhưng nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng (Family) đã gặp hái được nhiều quả ngọt.