Tag: Eximbank EBiz

Eximbank nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13-4, ứng dụng Mobile Banking - Eximbank EBiz của Eximbank được chứng nhận đạt giải thưởng Sao Khuê 2024.

Eximbank miễn 20 loại phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu được miễn giảm gần 20 loại phí tại Eximbank như phí dịch vụ, phí liên quan đến thư tín, chuyển tiền quốc tế đến hết 31-12.