Tag: EVNSPC số hoá

Tổng công ty Điện lực miền Nam hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022

'Trong năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty Điện lực miền Nam đã hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu được giao, cả về hoạt động sản xuất kinh doanh lẫn dịch vụ khách hàng'.

Quản lý, vận hành lưới điện miền Nam: Chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn nhờ số hóa

Cùng với chuyển đổi số trong lĩnh vực điều hành hệ thống điện tại khu vực miền Nam, EVNSPC và các đơn vị thành viên còn nỗ lực chuyển đổi số trong công tác dịch vụ điện lực, chăm sóc khách hàng...