Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022

EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021 02:20 GMT+7

Sáng ngày 27-5, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3), mã chứng khoán PGV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đến dự Đại hội có Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban Quản lý Đầu tư vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các công ty chứng khoán, cơ quan truyền thông báo chí, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các Ban của Tổng Công ty và 23 cổ đông được ủy quyền đại diện cho 1.062.900.329 cổ phần, tương đương 99,34% trên tổng số cổ phần của Tổng Công ty.

Nhằm tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu, cổ đông được sắp xếp tham dự Đại hội tại các địa điểm và các phòng riêng biệt, được kết nối truyền hình trực tiếp để đảm bảo không tập trung quá 20 người tại một nơi.

EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Ảnh 1.

Đại hội đồng cổ đôngthường niên năm 2021 diễn ra tại TP.HCM

Tại Đại hội, đại diện Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Hội đồng quản trị EVNGENCO 3 lần lượt báo cáo về Kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2020; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng, Tài chính năm 2021; Báo cáo Tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 và phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty; Công tác tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 báo cáo tại Đại hội

Trong năm 2020, EVNGENCO 3 đã chủ động và đa dạng hóa nguồn cung cấp nhiên liệu than, triển khai mua bổ sung khí LNG nhằm đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện. Công tác môi trường tại các nhà máy điện được đảm bảo với các giải pháp xử lý, tiêu thụ tro xỉ tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Trong công tác đầu tư xây dựng, Dự án TTĐL Long Sơn - Giai đoạn 1 đã được Chính phủ bổ sung quy hoạch phát triển điện Quốc gia (Quy hoạch điện VII điều chỉnh). Đây là tín hiệu vui và thành công bước đầu của EVNGENCO 3.

EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Ảnh 3.

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 3 giải đáp ý kiến của các cổ đông tham gia Đại hội

Ngoài ra, nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu PGV, nâng cao vị thế Tổng Công ty, tạo uy tín và cơ hội cho các nguồn đầu tư mới, mang lại lợi ích cho cổ đông, chuẩn bị cho chương trình thoái vốn/giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO 3, Tổng Công ty Phát điện 3 cũng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương chuyển giao dịch cổ phiếu EVNGENCO 3 từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Ảnh 4.

Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban Quản lý Đầu tư vốn EVN phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bên cạnh việc đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phòng dịch COVID-19, ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban Quản lý Đầu tư vốn EVN biểu dương toàn thể Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo, Người lao động EVNGENCO 3 đã nỗ lực khắc phục khó khăn chung do tình dịch bệnh để đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong thời gian qua.

Chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất năm 2020 của Công ty mẹ đạt 100,09% so với kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 công ty mẹ là 2.148 tỷ đồng, đạt 141,10% so với kế hoạch. Mức cổ tức Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 10% (5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu) là nỗ lực rất lớn của EVNGENCO 3. EVN đề nghị đơn vị tiếp tục tăng cường củng cố năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động theo Chỉ thị số 155/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung đầu tư phát triển dự án điện khí LNG Long Sơn và các dự án năng lượng mới theo kế hoạch Tổng Công ty đề ra. 

EVN sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện để EVNGENCO3 hoàn thành tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng góp phần mang lại lợi nhuận cho đơn vị và đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Sau khi nghe báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện năm 2020 và kế hoạch các chỉ tiêu liên quan trong năm 2021, các giải pháp triển khai thực hiện cả trong ngắn hạn và dài hạn sắp tới, các ý kiến trao đổi thảo luận của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT EVNGENCO 3 trình Đại hội. Kết quả có 100% cổ đông tham dự biểu quyết thống nhất với các nội dung HĐQT báo cáo thông qua tại Đại hội và 100% cổ đông thống nhất với Nghị quyết của Đại hội.

P.N.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận