Tag: Ém dự án

Một công ty ém 1.200 lô đất 
tái định cư

TT - Đơn vị ém đất tái định cư nhiều nhất là Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng dưới thời ông Nguyễn Tuấn Anh làm tổng giám đốc với 1.200 lô.

​Ban quản lý dự án “ém” đất tái định cư

TT - Người dân Đà Nẵng mấy năm nay kêu TP chậm trả nợ đất tái định cư, trong khi các ban quản lý dự án luôn bảo không còn đất.